مراسم رونمایی از نرم افزار کتابخانه و مرکز اسناد (آذرسا) در پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مراسم رونمایی از نرم افزار کتابخانه و مرکز اسناد (آذرسا) در پژوهشگاه سازمان میراث پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با حضور سید محمد بهشتی؛ رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مجید جراح؛ مدیر عامل شرکت پارس آذرخش، ملیحه مهدی آبادی؛ رییس مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید امیریان؛ مدیر برنامه ریزی و آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ در مراسم رونمایی از “نرم افزار کتابخانه و مرکز اسناد “، با قدردانی از زحمات همکاران که در شرایط سخت برای رسیدن به نقطه صفر صفر تلاش می کنند به بیان تاریخچه استفاده از رایانه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دهه هفتاد پرداخت .

بهشتی اظهار داشت :کلاس های آموزش رایانه برگزار شد و موارد ابتدایی کار با آن نظیر ورود به سایت ، ساختن ایمیل و… به همکاران آموزش داده شد .
بهشتی اظهار داشت :این مسیر طی شد تا در اواخر دولت خاتمی بخش آی تی کشور گزارشی را با عنوان کارنامه آی تی دولت خاتمی چاپ کرد که در آن سه حوزه شامل وزارت نفت ، ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موفق اعلام شدند به این ترتیب سازمان توانست در زمینه آی تی موفقیت بزرگی کسب کند ،برای همین است که در کل سازمان و از جمله پژوهشگاه رسیدن به نقطه صفر صفر یک کار بزرگ و مهم است و پیش پا افتاده نیست .