خدمات

کتابخانه مرکزی سعی دارد با توسعه فعالیت­ بخش­های موجود و گسترش خدمات خود، همگام با آخرین پیشرفت­ها و دستاوردها در زمینه خدمات کتابخانه­ای و فناوری اطلاعات، بیش از پیش در خدمت به شهروندان، مراجعین و علاقه­مندان به کتاب و اطلاعات باشد. برخی از بخش­ها و خدمات کتابخانه مرکزی عبارتند از:

خدمات کتابخانه­ای
– بخش امانت کتاب (مخزن با بیش از ۱۲۰ هزار جلد کتاب)

– بخش دیداری- شنیداری(با دارا بودن بیش از ۴۸۰۰ عنوانCD و DVD در موضوعات مختلف)

– بخش مرجع (مخزن با بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب مرجع)

– بخش کتب نفیس (مخزن با بیش از ۷۰۰۰ جلد کتاب خطی، چاپ سنگی و نفیس)

– بخش نشریات جدید ( با بیش از ۳۲۰ عنوان مجله و ۲۰ عنوان روزنامه)

– بخش نشریات قدیمی ( با ۴۷۳ عنوان مجله قدیمی و ۱۰ عنوان روزنامه قدیمی)

– مشاوره تحصیلی